Personlig & erhvervsmæssig udvikling og problemløsning


Individuelt, for par eller grupper


Om forskellen mellem terapi og coaching

Coaching ligger et sted mellem terapi og rådgivning. Hvor terapi også handler om at rydde op i fortiden, er coaching primært fokuseret på at optimere den enkeltes potentialer og ressourcer og se på fremtidens muligheder. Både coaching og terapi tager udgangspunkt i klientens ressourcer til forskel fra rådgivning, som primært tager udgangspunkt i rådgiverens ressourcer.


Terapi

Vi tænker i ”det hele menneske” og det overordnede formål er at forbedre vores eksistensvilkår og forøge vores trivsel såvel privat som professionelt. At gøre os mere psykisk og fysisk robuste og på alle planer stimulere vores livskvalitet.


Eksemper på arbejdsområder

•  Problemløsning

•  Personlig og/eller faglig udvikling

•  Stress og udbrændthed

•  Usikkerhed, angst og depressioner

•  Spiseforstyrrelser


Fokusområder

•  At lære dig selv at kende hele vejen rundt

•  At kende dine indre tilstande, præferencer og ressourcer

•  At finde balancen i dit liv – privat og professionelt

•  At afklare dine værdier – finde ud af hvad der virkelig betyder noget for dig

•  At udnytte dine potentialer og udvikle ressourcer

•  At finde retningen frem, kunne sætte mål, lægge planer og strategier for at nå dem


Metoder

•  Samtaleterapi

•  Kognitive og adfærdsterapeutiske metoder

•  NLP terapi

•  Humanistisk- og eksistentiel orienteret psykoterapi

•  Systemisk teori og metode

•  Oplevelsesorienteret psykoterapi

•  Narrativ terapi


Vi arbejder med at identificere og forstå problemerne med fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd. Der tages udgangspunkt i den aktuelle problemstilling for derefter at finde den enkeltes personlige strategier for at nå sine mål i forhold til de ønskede ændringer i måden at tænke, føle og handle på.


Denne meget handlingsorienterede arbejdsmetode betyder, at klienten mellem samtalerne bruger tid på at afprøve nye ”værktøjer”.Til forsiden