Personlig & erhvervsmæssig udvikling og problemløsning


Individuelt – teambaseret – organisatorisk

Privat eller virksomhedsrelateret


Om forskellen mellem coaching og terapi

Coaching ligger et sted mellem terapi og rådgivning. Hvor terapi også handler om at rydde op i fortiden, er coachingen primært fokuseret på at optimere den enkeltes potentialer og ressourcer og se på fremtidens muligheder. Både coaching og terapi tager udgangspunkt i klientens ressourcer til forskel fra rådgivning, som primært tager udgangspunkt i rådgiverens ressourcer.


Der findes mangfoldige definitioner på coaching med vægten lagt på forskellige temaer og aspekter. Jeg følger International Coach Federations beskrivelse, der taler om et fortløbende og aftalt partnerskab mellem den professionelle coach og den enkelte person, designet til at understøtte denne i at skabe resultater i såvel det professionelle som det private liv.


Coaching er at lukke op for et menneskes potentiale til at maksimere egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem. (Whitmore 1996)


Det betyder at du har en effektiv sparringspartner til at vende alle typer spørgsmål med. En der kan udfordre dig på alle planer i dine tanker og handlinger samt give dig værktøjer til forandringsprocesser på kortere og længere sigt. Der er tale om en investering i læring for livet.


Hvert coachingforløb indledes med en gensidig kontrakt om mål, forløb og udbytte på baggrund af en dialog omkring den enkelte person/teams behov og ønsker. Forløbet skræddersys i forhold til de valgte fokusområder og garanterer hermed et optimalt udbytte både for den enkelte samt for den eventuelle virksomhed.


Fokusområderne kan være såvel af faglig som personlig eller social karakter. Fælles fordrer de et ønske om udvikling, udfordring og forandring.


Eksempler på typiske arbejdsområder

•  Bedre kommunikation

•  Kreativitet og innovation

•  Personlig gennemslagskraft

•  Ressourceudvikling

•  Balance mellem arbejde og privatliv

•  Personlig integritet og balance

•  Konfliktløsning

•  Stresshåndtering

•  LedelseskompetencerTil forsiden